ZOS Kačina

menu
obr

Rostlinná výroba

Podnik hospodaří na cca 4650 ha zemědělské půdy, z toho je 4540 ha orné půdy. Na orné půdě je pěstována pšenice, ječmen, ozimá řepka, kukuřice, rané brambory, cukrová řepa, zelenina (cibule, zelí) a pícnina pro krmivovou základnu živočišné výrobny. S veškerými vypěstovanými plodinami podnik obchoduje.