V roce 2011 byla uvedena do provozu bioplynová stanice o instalovaném výkonu 1,6 MW.
Stanice se nachází v obci Svatý Mikuláš.
K výrobě elektrické energie dochází ke spalování plynu vyprodukovaného zpracováním vepřové kejdy, močůvky, hnoje, silážní kukuřice a travní senáže.
Veškeré suroviny jsou produkovány podnikem.
Většina elektrické energie je dodávána do rozvodné sítě.