Informace pro akcionáře

(např. pozvánka na valnou hromadu, výsledovky, atd.)


Obchodní dokumenty

Výpis z obchodního rejstříku

 


Vnitřní oznamovací systém

Směrnice

Kontakty: Zdena Havránková, 327 571 101, oznamovatel@zos-kacina.cz


Publicita projektů spolufinancovaných Evropskou unií

Výměna posklizňové linky a osvětlení

Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Náhrada třídících linek

Modernizace zemědělského podniku

Pořízení strojů na zeleninu a brambory

Rekonstrukce hnojného plata Nové Dvory

Oprava střešního pláště