Název projektu: Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017331

Popis projektu: Projekt „Výměna vysokozdvižného vozíku za energeticky úspornější, ZOS Kačina, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny mobilní technologie ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele.