• Název projektu: Výměna posklizňové linky a osvětlení, ZOS Kačina, a.s.
  • Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18-183/0017650

Popis projektu: Projekt „Výměna posklizňové linky a osvětlení, ZOS Kačina, a.s.“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde prostřednictvím výměny technologie ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele.