Hospodaříme na cca 4700 ha zemědělské půdy, z toho je 4600 ha orné půdy.
Na orné půdě je pěstována pšenice, ječmen, ozimá řepka, kukuřice, rané brambory, cukrová řepa, zelenina (cibule, zelí) a pícniny pro krmivovou základnu živočišné výrobny.
S veškerými vypěstovanými plodinami obchodujeme.