Skot


Chováme přibližně 2 500 kusů skotu. Z toho je 670 kusů dojných krav, 700 kusů býků ve výkrmu a zbytek jsou telata a mladé jalovice. Výroba je rozdělena na tři střediska: Rohozec, Jakub a Nové Dvory.

Roční dojivost přesahuje čtyři miliony litrů mléka, tzn. denní užitkovost vyšší než dvacet litrů.Prasata


Podobně jako u skotu i u prasat máme uzavřený obrat stáda. Chov prasat je rozdělen na čtyři střediska:
– Bernardov – porodna prasat o kapacitě 300 kusů prasnic
– Svatá Kateřina – výkrm prasat

Roční produkce vykrmených prasat dosahuje 1 000 tun.